Utgivningsbevis

De la Gardiegymnasiet har utgivningsbevis för webbplatsen blogg.lidkoping.se/dlg/

Beviset gäller under tiden 2018-05-24–2028-05-23
Utgivningsbeviset ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Utgivningsbeviset ger oss större frihet.

Syftet med utgivningsbeviset är till exempel att vi har fler möjligheter att visa fotografier och film från olika händelser och evenemang på skolan.

Utgivningsbeviset innebär att Dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller om tillämpningen av Dataskyddsförordningen  strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Vi är inte tvungna att begära skriftligt tillstånd för att publicera fotografier eller artiklar där en eller flera personer syns eller nämns.

Vi avser även i fortsättningen att, i rimlig utsträckning, fråga om lov innan vi till exempel fotograferar.

Med utgivningsbevis har blogg.lidkoping.se/dlg/ ett grundlagskydd mot censur av myndigheter. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller och de som lämnar information (källor) har rätt att vara anonyma.

De la Gardiegymnasiet har även skyldigheter

  • Innehållet på webbplatsen ska finnas dokumenterat i sex månader.
  • En ansvarig utgivare för webbplatsen ska alltid finnas.
  • Utgivaren har ensam det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras.
  • Utgivaren ska vara anmäld till Myndigheten för press, radio och TV.
  • Webbplatsens och utgivarens namn ska publiceras på webbplatsen.

Myndigheten för press, radio och TV har enligt 1 kap. 9 § andra stycket i yttrandefrihetsgrundlagen utfärdat utgivningsbevis för följande databas med nedan angivna förutsättningar.

Databasens namn: De la Gardiebloggen, blogg.lidkoping.se/dlg
Giltighetstid: 2018-05-24–2028-05-23
Teknisk beskrivning:
Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor.
Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via Internet.
Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten.
Överföringarna från databasen utgår från Sverige.
Ansvarig utgivare: Magnus Thilén
Utgivningsnr: 2018-171