Pridevecka i Lidköping och på DLG

Vecka 36 är det Pridevecka i Lidköping, något som såklart också märks på olika sätt här på De la Gardiegymnasiet.  Utifrån vår likabehandlingsplan är det självklart att uppmärksamma veckan. Målet är att alla på De la Gardiegymnasiet bidrar till en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, i en miljö där vi visar respekt och förståelse för varandras olikheter. Vi tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande behandling.

Prideflaggan är hissad hela veckan. RFSL Skaraborg, Ungdomsmottagningen, ungdomslotsar och fältare från kommunen besöker skolan och finns tillgängliga för frågor och reflektioner från elever. Det har varit en föreläsning med Loui Sand – “Mitt liv äger ingen”. Biblioteket har plockat fram böcker och filmer med HBTQ-tema och det har också varit information till eleverna på mentorstiden.

Happy Pride!