Lovskola påsklovet

Som vanligt anordnar De la Gardiegymnasiet lovskola under påsklovet. Då är elever välkomna till skolan med det de behöver jobba med.

Vi håller till i ES studielandskap i F-huset måndag-onsdag kl 09:00-12:00 och 13:00-15:00.
Vi bjuder på fika men lunch ordnar eleverna själva.

Speed dating EK16 och näringslivet

Just nu förbereder sig tvåorna på Ekonomiprogrammet för en speed datingfrukost med representanter från näringslivet i Lidköping.

Tio personer från näringslivet är inbjudna till speed datingen. Under speed datingen kan eleverna bland annat ställa frågor om olika yrken och vilken utbildning som efterfrågas på företagen. De kan också knyta värdefulla kontakter och låta sig inspireras av framgångsrika företagare, ekonomer och entreprenörer.

Mötet mellan näringsliv och elever är ett viktigt moment i elevens verklighetsbaserade lärande. Eleverna får en fantastisk chans att genom sina frågor och samtal få reda på hur det är att jobba som advokat, VD, entreprenör, revisor eller ekonom och därmed kunna förbereda sin framtid säger Mats Eriksson, lärare på Ekonomiprogrammet.

Högt söktryck till De la Gardiegymnasiet

Nu har niorna gjort sitt val till gymnasiet. För De la Gardiegymnasiet ser det riktigt bra ut med 675 förstahandssökande till 684 platser.

Det som lockar är att De la Gardiegymnasiet är en stor skola där programmen har sina egna hemvister säger Magnus Thilén, gymnasiechef. Våra lärare är mycket omtyckta och har hög kompetens. På DLG satsar vi också mycket på att använda datorn i undervisningen.

Bra kommunikationer

Eftersom det är lätt att ta sig till De la Gardiegymnasiet från grannkommunerna har vi många sökande utifrån. 40 procent, nästan 300 elever, kommer från andra kommuner än Lidköping. 55 elever från Vara och 35 från Skara samtidigt som många elever från Götene och Grästorp också söker sig till DLG, konstaterar Magnus.

Fler söker till yrkesprogrammen

Elever som söker till något av yrkesprogrammen ökar även i år samtidigt som det är fortsatt många som söker till de högskoleförberedande programmen. Vi ser bland annat en positiv utveckling för Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet.

Ett orosmoln utgörs av något färre sökande till Estetiska programmets musikinriktning som är en fantastisk utbildning som påverkar hela skolan positivt. Trenden är dock densamma över hela Skaraborg gällande denna utbildning säger Magnus.

Omvalsperioden i april-maj kommer troligtvis ytterligare stärka siffrorna för DLG. Skolledningen föreslår hur många platser det blir på varje program till utbildningsnämnden, som sedan tar beslut i frågan avslutar Magnus Thilén.

Myt 9 – ”Lärlingsutbildning är till för de som inte klarar någon annan utbildning”

Tvärtom brukar man säga att det krävs mer av dessa elever, eller i alla fall så krävs det något helt annat som man ska känna sig redo för ganska tidigt i gymnasieutbildningen.

En lärlingsutbildning är uppbyggd så att du är ute på ett företag och har din yrkesundervisning ungefär halva tiden av din gymnasieutbildning. Det kräver att du är engagerad, självständig och kan ta initiativ. Du ska även känna dig bekväm med att ha kollegor istället för klasskamrater under en stor del av din gymnasietid.

På De la Gardiegymnasiet har vi två utbildningar som lärlingsutbildning, Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Bageri och Konditori och Hantverksprogrammet Frisör lärling.

Myt 8 – ”Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga”

Det finns ingen enkel väg genom gymnasiet och inget program är enklare än något annat. Alla program ställer krav för måluppfyllelse.

Däremot är det så att om du väljer program utifrån dig själv, dina intressen och dina mål så kommer du att tycka att utbildningen blir enklare, intressantare och gynnar dig på bästa sätt.

Läser du ett yrkesprogram kommer du att läsa mycket yrkesspecifika kurser som till exempel ellära på El- och energiprogrammet eller medicin på Vård- och omsorgsprogrammet. Denna typ av kurser brukar eleverna tycka är svåra eftersom det är ett nytt fackspråk med termer och andra arbetssätt.

Programmen är uppbyggda efter samma grund men innehåller olika mycket av ämnen som du känner igen från grundskolan, fördjupningskurser och yrkeskurser beroende på vilket program och inriktning du väljer.

Har du funderingar på lärlingsutbildning boka en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Myt 7 – ”Vill du jobba utomlands ska du ju inte gå ett yrkesprogram”

På ett yrkesprogram skaffar du dig kunskaper inom specifika yrken som både finns och behövs lika mycket utomlands som i Sverige. Inom EU är du fri att arbeta och söka jobb. För att visa på att du har en yrkesexamen kan du ansöka om ett ”Europass tillägg till yrkesexamen” från Skolverket. Detta betyg lägger till information till det som står i ditt examensbevis från gymnasiet så att detta blir lättare att förstå för arbetsgivare utomlands.

Är det ett annat typ av arbete, som säsongsarbete, som du är intresserad av kan det krävas olika kunskaper av dig men som kanske inte är kopplade ditt gymnasieprogram utan mer till dig som person. Säsongsarbeten kan man söka själv eller via olika organisationer som hjälper dig om du bara vill åka en bestämd tid. Något som är bra att tänka på om du är intresserad av att vistas utomlands och oavsett vilket gymnasieprogram du har gått är att språkkunskaper tar dig långt.

Har du frågor och funderingar kring detta boka in en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Myt 6 – ”Efter gymnasiet är det svårt att få jobb”

Om den här myten stämmer beror helt på hur man ser det. Går du på ett högskoleförberedande program är ju tanken att du ska läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet. Därför kommer det inte att finnas en självklar väg till ett jobb som du tänker att du blir kvar på en längre tid, förrän du har en eftergymnasial examen.

Går du däremot på ett yrkesprogram är du förberedd för att arbeta direkt efter gymnasiet. Tittar man på arbetsmarknadsprognoser från arbetsförmedlingen för de kommande 5-10 åren har man stora chanser att få jobb inom alla områden de yrkesprogram som vi erbjuder på De la Gardiegymnasiet spänner över. Efter en del yrkesprogram kan du få en vanlig anställning direkt och efter en del behöver du först ha en lärlingsanställning en viss tid innan du får en vanlig anställning och blir fullbetald.

Myt 5 – ”På ett yrkesförberedande program får du ju ingen högskolebehörighet”

Grundläggande behörighet till högskola och universitet kan du få på alla gymnasieprogram och särskild behörighet till en del utbildningar kan du få på en del program, beroende på kurser och områden. Det handlar bara om hur du gör dina val under din gymnasieutbildning.

Grundläggande behörighet till högskola och universitet får du genom en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller en gymnasieexamen från ett yrkesprogram som innehåller godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2-3 och Engelska 6.

På De la Gardiegymnasiet kommer du att få välja några kurser som du vill läsa under år 2 och år 3. Hur många val du ska göra beror på program.

Under din tid på De la Gardiegymnasiet kommer din studie- och yrkesvägledare träffa er i klass och ha lektion kring val och väljande och de val som du ska göra på just ditt program.

Skulle det vara så att man vill läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet eller särskild behörighet efter din gymnasieutbildning gör du det på Komvux.

Har du frågor om gymnasieexamen och behörigheter kan du fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Bild från Skolverket