DLG behåller ställningen som en attraktiv skola

De la Gardiegymnasiet behåller ställningen som en attraktiv skola för ungdomar i västra Skaraborg. Att som elev både ha tillgång till den stora skolan med 2000 elever och samtidigt kunna finnas i ett mindre sammanhang med lärare och elever på sitt program är helt klart något som lockar.


Bild från Nya Lidköpingstidningen 2020204.
Länk till reportage i Nya Lidköpingstidningen (för prenumeranter)

De la Gardiegymnasiet har 673 första hands-sökande till 709 platser.

Omkring 90% av lidköpingsungdomarna väljer De la Gardiegymnasiet i första hand. De lidköpingsungdomar som inte väljer De la Gardiegymnasiet gör det för att utbildningen de vill gå inte finns på skolan. Det kan till exempel handla om olika naturbruksutbildningar.

249 sökanden kommer från andra kommuner. DLG har ett fantastiskt bra söktryck från Götene och Grästorp. Söktrycket från Vara är stabilt och för första gången har De la Gardiegymnasiet över 50 sökande från Skara.

Många yrkesprogram är mycket populära per plats såsom Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Störst antal sökande har Samhällsvetenskapsprogrammet med 95 sökande till 90 platser.

Även det lokala idrottsgymnasiet (LIU) på DLG lockar många elever. Till bandy var det 18 sökande, fotboll 34 sökande och årets nyhet ishockey hade 8 sökande.

Skolledningen analyserar nu antagningen och lämnar förslag om programutbud och platsantal till Utbildningsnämnden för beslut.

15 april-15 maj väntar en omvalsperiod och troligtvis kommer söksiffrorna då öka ytterligare för De la Gardiegymnasiet.

Informationstillfällen om lokalt idrottsgymnasium (LIU)

Tisdag 14 och torsdag 16 januari är det informationstillfällen om lokalt idrottsgymnasium (LIU) på De la Gardiegymnasiet.

Informationstillfällen LIU

Tisdag 14 januari klockan 15:45 Bandy
Tisdag 14 januari klockan 16:30 Ishockey
Torsdag 16 januari klockan 16:30 Fotboll

Samling huvudentrén mot Stenportsgatan.

Om LIU på De la Gardiegymnasiet

Det lokala idrottsgymnasiet består av två kurser, Idrott och hälsa- specialisering 1, 100 poäng, och Idrott och hälsa- specialisering 2, 100 poäng. Du läser kurserna som individuellt val.

Du har två lektionspass i veckan under tre år, varierande mellan pass på is eller gräs och olika områden som fys, teori och kost.

Fokuset ligger på individuell utveckling. Dina lärare är kunniga instruktörer samt idrottslärare från De la Gardiegymnasiet. Du har också möjlighet att läsa utökat program om meritpoäng eller högskolebehörighet önskas. Ansökan sker i samband med att du väljer gymnasieprogram på Utbildning Skaraborg

Över 700 ungdomar söker till DLG

De la Gardiegymnasiets attraktionskraft och goda varumärke fortsätter att locka ungdomar till skolan. Över 700 ungdomar sökte i första hand till De la Gardiegymnasiet.

Finns programmet eleven vill gå väljer i stort sett 100% av lidköpingsungdomarna De la Gardiegymnasiet. Över hälften av eleverna i årskurs 9 i Grästorp och runt 80% av eleverna i årskurs 9 i Götene har valt De la Gardiegymnasiet. När det gäller kommuner som har egna gymnasieskolor kommer det ett fyrtiotal sökande från Skara och från Vara har i princip lika många, drygt 60 elever, valt De la Gardiegymnasiet som gymnasiet i hemkommunen.

Magnus Thilén, gymnasiechef för De la Gardiegymnasiet, ser några olika förklaringar till det stora antalet sökande elever. De la Gardiegymnasiet är en stor skola med många möjligheter. Man får både förmånen att träffa många olika människor men ändå kunna vara på respektive programs hemvist när man så önskar. Att DLG ligger i topp i landet med nästan 100% legitimerade lärare ger också resultat i längden liksom att man ligger långt fram när det gäller att använda datorn i undervisningen.

Glädjande söksiffror

Flera söksiffror är glädjande. Många yrkesprogram är mycket populära per plats som Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Årets raket är Naturvetenskapsprogrammet som har tjugo fler sökande än förra året. Estetiska programmets musikinriktning har trots tuff konkurrens fördubblat sina söksiffror.  Även Samhällsvetenskapsprogrammet ökar ordentligt.

Nu väntar en omvalsperiod 15 april-15 maj och troligtvis kommer söksiffrorna då öka ytterligare för De la Gardiegymnasiet.

Öppet hus på DLG 14 november

Är du nyfiken på De la Gardiegymnasiet och våra program? Då ska du passa på att besöka oss på vårt Öppna Hus. Kolla in våra program, träffa elever och lärare, ställ frågor till studie- och yrkesvägledarna, prova den goda maten i skolrestaurangen, ta en fika och titta runt på skolan.

Onsdagen den 14 november kl 17:00-20:00 hälsar vi dig som går i årskurs 8 och 9 och dina vårdnadshavare välkomna till vårt öppna hus på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Har du inte möjlighet att besöka oss den 14 november är du är välkommen till skolan för ett personligt besök. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på grundskolan så hjälper de dig att boka in ett besök.

Allmän information om De la Gardiegymnasiet

Klockan 18:00-18:20 är det allmän information om De la Gardiegymnasiet i aulan.

Informationspass på programmen

Klockan 17:00, 17:30, 18:30, 19:00 samt 19:30 informerar programmen om sin verksamhet i sina studielandskap. Informationspassen är 20-25 minuter långa.

Information om fotbollsgymnasiet

Magnus Thilén och Daniel Nordmark, framtida instruktör, kommer att finnas på F-hustorget och informera om fotbollsgymnasiet klockan 17:00-20:00.

Mer information

För mer information om kvällen kontakta gärna någon av studie- och yrkesvägledarna på DLG.

Lotta Svensson telefon 0510-77 06 86
Emma Törnberg telefon 0510-77 14 35
Linda Johansson telefon 0510-77 01 95
Sofia Holm telefon 0510-77 02 96

Återigen över 600 elever till DLG!

Antagningen till gymnasiet är avslutad och från och med 1 juli kan eleverna logga in på Utbildning Skaraborgs webbplats och se sina antagningsbesked.

Den stora och välkomnande skolan placerad mitt i stan lockar verkligen många ungdomar. De la Gardiegymnasiet har bland annat hög behörighet bland lärarna, hög andel fullständiga slutbetyg, hemvister med studielandskap på alla program, fina lokaler och god skollunch. Vi arbetar också med datorn som ett naturligt inslag i undervisningen på alla program.

Vi är väldigt glada att Lidköpingsungdomarna är trogna sin hemkommun. Yrkesprogrammen har fyllts till sista plats och det finns få platser kvar på de högskoleförberedande programmen. Vi har dessutom ett mycket högt söktryck från Götene och Grästorp vilket vi naturligtvis också är mycket glada för. Trots att man har egna gymnasieskolor i Vara och Skara är det i nuläget 51 respektive 31 elever antagna på De la Gardiegymnasiet från dessa kommuner säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Högt söktryck till De la Gardiegymnasiet

Nu har niorna gjort sitt val till gymnasiet. För De la Gardiegymnasiet ser det riktigt bra ut med 675 förstahandssökande till 684 platser.

Det som lockar är att De la Gardiegymnasiet är en stor skola där programmen har sina egna hemvister säger Magnus Thilén, gymnasiechef. Våra lärare är mycket omtyckta och har hög kompetens. På DLG satsar vi också mycket på att använda datorn i undervisningen.

Bra kommunikationer

Eftersom det är lätt att ta sig till De la Gardiegymnasiet från grannkommunerna har vi många sökande utifrån. 40 procent, nästan 300 elever, kommer från andra kommuner än Lidköping. 55 elever från Vara och 35 från Skara samtidigt som många elever från Götene och Grästorp också söker sig till DLG, konstaterar Magnus.

Fler söker till yrkesprogrammen

Elever som söker till något av yrkesprogrammen ökar även i år samtidigt som det är fortsatt många som söker till de högskoleförberedande programmen. Vi ser bland annat en positiv utveckling för Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet.

Ett orosmoln utgörs av något färre sökande till Estetiska programmets musikinriktning som är en fantastisk utbildning som påverkar hela skolan positivt. Trenden är dock densamma över hela Skaraborg gällande denna utbildning säger Magnus.

Omvalsperioden i april-maj kommer troligtvis ytterligare stärka siffrorna för DLG. Skolledningen föreslår hur många platser det blir på varje program till utbildningsnämnden, som sedan tar beslut i frågan avslutar Magnus Thilén.

Myt 9 – ”Lärlingsutbildning är till för de som inte klarar någon annan utbildning”

Tvärtom brukar man säga att det krävs mer av dessa elever, eller i alla fall så krävs det något helt annat som man ska känna sig redo för ganska tidigt i gymnasieutbildningen.

En lärlingsutbildning är uppbyggd så att du är ute på ett företag och har din yrkesundervisning ungefär halva tiden av din gymnasieutbildning. Det kräver att du är engagerad, självständig och kan ta initiativ. Du ska även känna dig bekväm med att ha kollegor istället för klasskamrater under en stor del av din gymnasietid.

På De la Gardiegymnasiet har vi två utbildningar som lärlingsutbildning, Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Bageri och Konditori och Hantverksprogrammet Frisör lärling.

Myt 8 – ”Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga”

Det finns ingen enkel väg genom gymnasiet och inget program är enklare än något annat. Alla program ställer krav för måluppfyllelse.

Däremot är det så att om du väljer program utifrån dig själv, dina intressen och dina mål så kommer du att tycka att utbildningen blir enklare, intressantare och gynnar dig på bästa sätt.

Läser du ett yrkesprogram kommer du att läsa mycket yrkesspecifika kurser som till exempel ellära på El- och energiprogrammet eller medicin på Vård- och omsorgsprogrammet. Denna typ av kurser brukar eleverna tycka är svåra eftersom det är ett nytt fackspråk med termer och andra arbetssätt.

Programmen är uppbyggda efter samma grund men innehåller olika mycket av ämnen som du känner igen från grundskolan, fördjupningskurser och yrkeskurser beroende på vilket program och inriktning du väljer.

Har du funderingar på lärlingsutbildning boka en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Myt 7 – ”Vill du jobba utomlands ska du ju inte gå ett yrkesprogram”

På ett yrkesprogram skaffar du dig kunskaper inom specifika yrken som både finns och behövs lika mycket utomlands som i Sverige. Inom EU är du fri att arbeta och söka jobb. För att visa på att du har en yrkesexamen kan du ansöka om ett ”Europass tillägg till yrkesexamen” från Skolverket. Detta betyg lägger till information till det som står i ditt examensbevis från gymnasiet så att detta blir lättare att förstå för arbetsgivare utomlands.

Är det ett annat typ av arbete, som säsongsarbete, som du är intresserad av kan det krävas olika kunskaper av dig men som kanske inte är kopplade ditt gymnasieprogram utan mer till dig som person. Säsongsarbeten kan man söka själv eller via olika organisationer som hjälper dig om du bara vill åka en bestämd tid. Något som är bra att tänka på om du är intresserad av att vistas utomlands och oavsett vilket gymnasieprogram du har gått är att språkkunskaper tar dig långt.

Har du frågor och funderingar kring detta boka in en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Myt 6 – ”Efter gymnasiet är det svårt att få jobb”

Om den här myten stämmer beror helt på hur man ser det. Går du på ett högskoleförberedande program är ju tanken att du ska läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet. Därför kommer det inte att finnas en självklar väg till ett jobb som du tänker att du blir kvar på en längre tid, förrän du har en eftergymnasial examen.

Går du däremot på ett yrkesprogram är du förberedd för att arbeta direkt efter gymnasiet. Tittar man på arbetsmarknadsprognoser från arbetsförmedlingen för de kommande 5-10 åren har man stora chanser att få jobb inom alla områden de yrkesprogram som vi erbjuder på De la Gardiegymnasiet spänner över. Efter en del yrkesprogram kan du få en vanlig anställning direkt och efter en del behöver du först ha en lärlingsanställning en viss tid innan du får en vanlig anställning och blir fullbetald.