Myt 4 – ”Du ska inte kasta bort dina betyg på en yrkesutbildning”

Att utbilda sig och skaffa sig ny och fördjupad kunskap är aldrig bortkastat.

Betygen du får i grundskolan mäter på vilken kunskapsnivå du ligger i de ämnen som du har läst utifrån ämnenas betygskriterier. För att vara väl förberedd för gymnasiet är det bra att ha skaffat sig så mycket kunskaper från grundskolan som möjligt tillsammans med studievana. Med detta som grund och ett gymnasieval utifrån dina intressen har du bra förutsättningar att nå dina mål med gymnasiet och känna dig stolt över din insats.

För att bli antagen på ett gymnasieprogram behöver du först och främst vara behörig, behörighetskraven ser olika ut beroende på program. Men sedan görs urvalet till programmen utifrån grundskolebetygen. På De la Gardiegymnasiet är det flera yrkesprogram som har högst antagningspoäng vid gymnasieantagningen.

Har du frågor om behörighet eller urval till gymnasieprogrammen kan du fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Bild från Skolverket

Myt 3 ”Välj ett högskoleförberedande program så håller du alla dörrar öppna”

Det här är en myt som går att prata om utifrån varje person som ska göra sitt gymnasievals tankar och idéer eftersom alla har olika tankar och åsikter om vilka dörrar som är viktiga att ha öppna.

Ett högskoleförberedande program leder i första hand till studier på högskola och universitet. Här får du med dig grundläggande behörighet, som krävs för alla utbildningar och kurser på högskola och universitet, och beroende på vilket högskoleförberedande program du väljer får du även med dig särskild behörighet inom ett visst område. Utifrån detta är du behörig till att söka utbildningar på högskola och universitet. När du väl har sökt görs urvalet av betyg, vilket gör att dessa också kommer att vara av betydelse för din antagning till utbildningen.

Yrkesprogrammen leder direkt till ett yrke så att du efter gymnasiet kan gå ut och arbeta, antingen på en vanlig tjänst eller lärlingstjänst beroende på program och yrke. Väljer du ett yrkesprogram kan du välja att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet. På en del program finns möjligheten att läsa de kurser som kan ge en del särskilda behörigheter. Med examen från ett yrkesprogram får du grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Så vilken eller vilka dörrar som du vill öppna under din gymnasietid är något som du behöver fundera på inför ditt gymnasieval. Kurser för grundläggande- och särskild behörighet ska alltid gå att läsa efter gymnasiet om man upptäcker att man vill öppna dessa dörrar senare, både för högskola, universitet och yrkeshögskola. Så möjligheter finns.

Har du frågor och funderingar över vilka kurser som ingår på ett program eller som du kan få med dig via en del val på gymnasiet kan du fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Myt 2 – ”Det är viktigt att hitta en skola där man passar in”

Det viktigaste när du ska välja är att du gör det utifrån vad du är intresserad av. Om du gör ditt val utifrån vart du tror att du bäst passar in, har status och dit flera av dina kompisar väljer är risken att du börjar på en utbildning som du egentligen inte vill gå. Det är därför som du behöver göra valet utifrån dig och dina intressen och inte utifrån vad dina vänner väljer och föräldrar tycker.

Här kan det bli tydligt om du väljer ett högskoleförberedande program men egentligen är intresserad av ett yrkesprogram eller tvärtom.

Att byta program efter att terminen har börjat brukar vara svårt. Eftersom De la Gardiegymnasiet har ett högt söktryck till programmen och risken är att det inte finns några lediga platser att byta till. Därför är det bättre att du tar chansen och gör ett väl genomtänkt val redan vid ansökan till gymnasiet.

Passa på att ta chansen att skaffa dig mer kunskap i och om de ämnen som intresserar dig, träffa nya kompisar som delar samma intressen som du och som ger dig energi och känns intressant och spännande. Detta är viktiga faktorer för att du ska trivas och må bra under din gymnasietid.

Känner du att behöver någon att bolla dina tankar och idéer med, boka in en tid hos din studie- och yrkesvägledare som finns på skolan.

Myt 1 – ”Gymnasievalet avgör din framtid”

Att välja till gymnasiet är att välja vilken grundutbildning du vill ha och som du sedan vill bygga vidare på. Oavsett vilket program du väljer så behöver du inte ha valt för all framtid.

Du kommer också att skaffa dig kunskaper som är användbara både om du är kvar i samma område eller bransch men också om du någon gång skulle byta. Som livet ser ut idag byter vi områden och yrken flera gånger under vår karriär. Det som är viktigt att tänka på är vad du är intresserad av att läsa och om du vill gå på ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Högskoleförberedande program riktar sig mot dig som vill läsa på högskola och universitet. Här skaffar du dig kunskaperna som du kan behöva för att vara förberedd för studier på högskola och universitet.

Yrkesförberedande program riktar sig mot dig som vill gå vidare mot ett yrke. Här skaffar du dig de specifika grundkunskaper som krävs för olika yrken. Du kan även välja att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Vill du veta mer om vad som erbjuds på de olika gymnasieprogrammen kan du prata med din studie- och yrkesvägledare som finns på din skola.

Bild från Skolverket

Myter inför gymnasievalet

De kommande dagarna berättar Linda Johansson, studie- och yrkesvägledare på De la Gardiegymnasiet om myter inför gymnasievalet. Skolverket har listat de nio vanligaste myterna. Myter kan beskrivas som en fördom eller missuppfattning. En sak man hört många gånger som “alla vet” men som man inte vet vad det kommer ifrån eller varför alla säger så.

När det är dags för gymnasievalet är det lätt att bli stressad över vilket beslut man ska ta och över att inte välja rätt. För att kunna ta ett beslut är det bra att ta hjälp av personer i sin omgivning, som föräldrar, kompisar och syskon. Att höra sig för och få hjälp av personer är bra men det är viktigt att komma ihåg att det är du själv som ska göra valet i slutändan. Därför behöver du också fundera på om deras åsikter och tankar stämmer överens med hur det verkligen är.

Att grunda sitt val på tankar och åsikter som inte stämmer med verkligheten gör det ännu svårare att ta ett beslut och risken är stor att det inte blir som man har tänkt sig.

 

Digitalt sluta-röka-stöd i mobilen

Under vårterminen satsar De la Gardiegymnasiet på ett smsbaserat sluta-röka-stöd i mobilen för våra elever.

Rökning leder till sjukdomar, en för tidig död och medför stora kostnader för samhället. Elevhälsan fortsätter stötta elever som vill sluta röka precis som tidigare men nu kompletterar vi med en digital metod som visat sig ge bra resultat säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Elever som vill sluta röka smsar ordet tobak590 till nummer 070-722 54 74 och får därefter under en veckas tid två sms per dag med motiverande budskap för att förbereda sig för dagen då eleven ska sluta röka. Därefter kommer tre till fem sms varje dag och sedan minskar antalet sms gradvist under den tolv veckor långa behandlingstiden.

Smsstödet är ett behandlingsprogram för personer som vill ha hjälp och stöd att sluta röka och/eller sluta snusa. Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet under ledning av Professor Preben Bendtsen. En vetenskaplig studie har visat att mer än dubbelt så många lyckas sluta röka med stöd av programmet jämfört med om man inte har tillgång till stödet.

Programmet är i första hand riktat mot rökare men även snusare kan dra nytta av smsen.  Ett “sluta-snusa-stöd” planeras framöver.

Gymnasieskola i Lidköping satsar på utbildning för nyanlända

I början av året publicerade Skolverket artikeln “Gymnasieskola i Lidköping satsar på utbildning för nyanlända – lyfter fram individen”.  I artikeln berättar Carina Bertilsson om sitt arbete som rektor för Introduktionsprogrammen.

– Det är ett väldigt roligt arbete, med berikande möten med såväl ungdomarna som med mina medarbetare. Jag lär mig nya saker varje dag, säger Carina.

Introduktionsprogrammen Språk på De la Gardiegymnasiet har cirka 200 elever.

Läs artikeln

 

Informationsträff lokalt bandygymnasium

Går du i årskurs 9, älskar bandy och vill veta mer om lokalt bandygymnasium är du välkommen till vår informationsträff för blivande elever och vårdnadshavare tisdag 23 januari klockan 17:30-18:30.

Samling på De la Gardiegymnasiet vid huvudentrén mot Stenportsgatan. Träffa Magnus Thilén, gymnasiechef De la Gardiegymnasiet, representanter för det lokala bandygymnasiet och vår samarbetspartner Villa Lidköping BK.

Mer information om lokalt bandygymnasium

Välkommen!

//Magnus Thilén, gymnasiechef De la Gardiegymnasiet