Kursen Bygg och anläggning 2

Nu har ettorna på Bygg- och anläggningsprogrammet dragit igång med kursen Bygg och anläggning 2.

Eleverna räknar och utför ett arbete där de bland annat ska göra en platta på mark för campingstugor. Just nu är avloppet indraget i grunden och montering av cellplast är i full gång.