​Nationellt godkänd idrottsutbildning Tennis från 2020

Inför läsåret 2020 får De la Gardiegymnasiet en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i tennis och blir en av elva orter i Sverige som tillsammans med Svenska Tennisförbundet erbjuder tennisgymnasium.

Nationellt godkänd idrottsutbildning är en gymnasieutbildning med tydlig elitidrottskaraktär. På en nationellt godkänd idrottsutbildning läser man normalt 400 poäng specialidrott. Minst tre träningspass i veckan ligger på skoltid.

På eftermiddagen kommer träningen att ske i Lidköpings Tennisklubbs regi där NIU-tränaren finns på plats. NIU på De la Gardiegymnasiet har en utvecklingsmiljö där man kan erbjuda tennisträning med kvalificerade tränare samt medicinskt stöd, idrottspsykologi och kostrådgivning.

– På De la Gardiegymnasiet finns en lång tradition av att kombinera elevers idrottssatsning och gymnasiesstudier i och med RIG Tennis. I Lidköping har vi en lång erfarenhet av att utbilda elitspelare och ett brett kontaktnät för att ge spelaren det stöd den behöver. Under åren har vi utbildat flera professionella spelare. Jag är glad att vi nu kan starta upp NIU-verksamheten säger Perra Granath, tennistränare på De la Gardiegymnasiet.

NIU Tennis kan kombineras med Ekonomi- Samhällsvetenskaps-, Teknik- samt Barn- och fritidsprogrammet.

Ansökan

För att ansöka till NIU på De la Gardiegymnasiet behöver eleven göra två ansökningar.

Eleven måste söka nationellt program på samma sätt som alla andra elever och ha tillräckliga meritvärden för att komma in på programmet.

Dessutom måste eleven göra ännu en ansökan genom sitt specialidrottsförbund. Ansökan för NIU är öppen 12 november–1 december.

Antagning sker genom ett särskilt urval.