​Nytt program på Gymnasiesärskolan

Hösten 2019 startar Gymnasiesärskolan på DLG ett nytt nationellt program – Programmet för administration, handel och varuhantering.

Mer teoretiskt inriktade studier

Vi är jättenöjda att vi nu kan erbjuda ett program till de elever som efterfrågar mer teoretiskt inriktade studier säger Niklas Holmkvist, rektor på Gymnasiesärskolan.

Programmet för administration, handel och varuhantering har en bra balans mellan praktiska och teoretiska kurser och lockar både kvinnliga och manliga elever. Vi på Gymnasiesärskolan vill erbjuda ett brett programutbud som motsvarar elevernas önskemål och öka elevernas förutsättningar att få gå ett program som de önskar.

Goda möjligheter till anställning

I utbildningen ingår APL (praktik). Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet har redan idag bra kontakt med APL-platser inom handel och lager.

Arbetslagsledare på nationellt program, Agneta Myrberg, påpekar att det finns goda möjligheter till anställning inom branschen efter avslutade gymnasiestudier.

Övriga program på Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet är Programmet för hantverk och produktion, Programmet för hotell, restaurang och bageri och Individuella programmet.