Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström besökte DLG

Två dagar in på den nya terminen besökte gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström idag De la Gardiegymnasiet. Besöket inleddes med en lunch tillsammans med några av rektorerna, gymnasiechefen, några lärare och representanter från Elevkåren.

Efter lunch samlades alla sistaårselever i aulan och fick lyssna och ställa frågor till Anna Ekström.

Anna började med att berätta lite om sig själv och sitt arbete i regeringen. Hon arbetade tidigare som jurist på Skolverket och har nu suttit i regeringen som gymnasie- och kunskapslyftsminister i två år.

Frågor som Anna arbetar med handlar bland annat om betygssystemet, nationella prov eller om vi ska ha ämnesbetyg eller kursbetyg. Anna vill att alla yrkesprogram ska vara högskoleförberedande från början och att man istället får välja bort de kurserna. Som det är nu får man välja till de kurserna på yrkesprogrammen. Andra frågor på Annas bord kan handla om huruvida ett estetiskt ämne som bild eller musik borde vara obligatorisk på gymnasiet eller om gymnasiet ska vara frivilligt eller obligatoriskt.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström tillsammans med Amanda Roos och Ludvig Sohlberg från Elevkåren

Idag börjar i stort sett alla ungdomar på gymnasiet. Men alla går inte ut med fullständiga betyg. Är kraven kanske för höga? Kraven är höga men det är ofta det som behövs. Man behöver kunskaperna för att leva ett bra liv i det komplicerade samhälle vi lever i idag. Man måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma vad som är fakta och vad som är åsikter i olika frågor.

Anna påminde också om att det är viktigt att gå och rösta i det stundande valet. Att rösta är att ta ansvar för vårt gemensamma Sverige. Gör gärna valkompasserna i media men fundera också lite själv och ta reda på vad de olika partierna vill och har för åsikter.

#metoo har präglat hennes tid som gymnasie- och kunskapslyftsminister. Två av uppropen har handlat om skolan. Det ska överhuvudtaget inte förekomma kränkningar i skolan. Skolan ska vara en trygg och säker plats för både elever och personal.

Av eleverna fick Anna bland annat frågor om betygssystemet, om man kan få mer idrott i skolan och om det är aktuellt med en ”flytta-hemifrån”-kurs.