De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping

Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar säger Jan Fransson, kommundirektör i Lidköping och berättar vidare om hur han ser på De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping.

DLG-elever, vår framtid

Elever som går på gymnasiet idag är vår framtid. De la Gardiegymnasiet har därmed en stor betydelse för näringslivet och offentlig verksamhet i Lidköping och Skaraborg. När jag är ute på företagsbesök träffar jag många som läst på De la Gardiegymnasiet. Alla förmedlar positiva minnen från sin gymnasietid.

Många ungdomar utanför kommunen väljer att resa till De la Gardiegymnasiet för att få en bra utbildning, det tycker jag är roligt.

Skolan har en själ som många längtar tillbaka till och som finns kvar på skolan trots att eleverna byts ut efter tre år. Traditionerna som är så starkt förknippade med DLG är viktiga att värna om. För en del elever kan det vara skolans traditioner som gör att de väljer DLG istället för skolan i sin hemkommun.

Tidigare elevers upplevelser från De la Gardiegymnasiet sprider sig i Lidköping, Sverige och världen. Efter gymnasiet lämnar många ungdomar kommunen för vidare studier.  Många av dem återvänder senare till Lidköping. Antingen flyttar de tillbaka när de bildar familj eller så kommer de hit på sin semester.

På DLG får många vara med om händelser som förändrar livet. Det kan handla om olika val man gör i sin utbildning, många får vänner för livet och träffar kanske sitt livs kärlek här.

Personalen skapar bra stämning på skolan tillsammans med ungdomarna. Även om studierna naturligtvis ska komma i första hand är personalen på DLG också duktiga på att bejaka och skapa förutsättningar för att ta vara på elevernas engagemang. Det tror jag är jätteviktigt.

Skolans motto är ”Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje”. Det är en viktig ledstjärna för alla som finns och verkar i skolan

Samhället förändras

Samhället förändras hela tiden, att både bevara det som är bra och vara lyhörd för samhällets förändringar är något alla måste vara delaktiga i. För att hålla sig uppdaterad behöver man ha kontakter och samarbetspartners utanför skolan. Det kan vara företag från olika branscher, föreningar, högskolor och universitet. Då är det bra med APL – arbetsplatsförlagd lärande.

Vi ska ha utbildningar som är attraktiva och som ungdomar vill satsa på.

En annan styrka är att vi har programmen på samma ställe. Det är ovanligt, oftast ligger de inte geografiskt samlade på samma sätt som på De la Gardiegymnasiet. Teknikprogrammet och IM Språk ligger bara 5 minuters promenad bort. Att vi har dem samlade är mycket positivt och en del av varumärket De la Gardiegymnasiet.

De la Gardiegymnasiet är inte bara omtyckt bland eleverna, det är också en populär arbetsplats.

Man vill hela tiden utveckla sig och bli bättre – detta utvecklingsdriv är en nyckelfaktor. En anledning är att finns det ideér från personalen tas de tillvara på olika sätt.

Minnen från tiden på De la Gardiegymnasiet

Jag var rektor på Dalängen och kom till DLG 2002. På De la Gardiegymnasiet var jag rektor (och senare försterektor) för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet fram till 2007 då jag började som förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Jag har massa minnen från tiden på DLG. Många möten med elever har fastnat. Som rektor har man emellanåt ett ganska tufft jobb med många svåra samtal med elever. Elever som kan ha stora utmaningar. När eleven, lärare, elevhälsan och rektor hjälps åt och livet ramlar på plats för eleven och det blir bra är en oslagbar känsla som man bär med sig länge.

Ombyggnationen är ett annat minne. Det finns massor att säga om den.  Andreas Erikssons konstverk i F-huset är fantastiskt. Kanske hans till ytan största verk. Han var elev här på DLG och gick sen vidare direkt till konstfack.

En annan stor grej hände 2010. Då började vi vårt 1-1-arbete på DLG. En dator till varje elev.  Det fanns på mindre friskolor men för en kommunal gymnasieskola med 2000 elever var det unikt vid den här tiden.

Vi ändrade också i organisationen så lärarna jobbade i arbetslag på programmen istället för att de satt tillsammans med kollegor som undervisade i samma ämnen som de själva. Det var med eleven i fokus som vi gjorde den här omorganisationen. Lärarna kom närmare eleverna och det blev lättare att skapa en helhet utifrån programmets mål.

Olika kompetenser behövs för att eleven ska nå målen i sin utbildning. Nu samlade vi dem på ett ställe. Det blev enklare för eleven att hitta och ta kontakt med sina lärare. Det blev också många ”små skolor i den stora skolan”, en trygghet, framförallt för nya elever.

Ett annat minne är bilden som togs på fotbollsplanen i september 2002. 1400 elever och lärare är med och bildar bokstäverna DLG. Vi var många som hjälptes åt för att förverkliga den idén.

Elevkåren hjälpte till med att organisera bilden, Bygg- och anläggningsprogrammet mätte ut var bokstäverna skulle vara och gjorde markerngar på gräset och en mattegrupp räknade ut hur stor yta bokstäverna skulle täcka för att alla skulle få plats.

 

Nu i studenttider tänker jag på att vi skapade en upplevelsedag för studenterna, en sista dag tillsammans med sin klass. Jag tror första gången var 2003. Vi ville att hela studentdagen skulle vara fylld med aktiviteter och traditioner. Först samlas man på programmen tillsammans med sin klass och sina lärare. Därefter är det mösspåtagning ute på skolgården tillsammans alla andra studenter på skolan. Sedan en trerätters studentlunch som första året anordnades nere på Parketten där restaurangskolan låg då. Restaurang- och livsmedelsprogrammet ordnar fortfarande med studentlunchen men numera serveras den i Skolrestaurangen.

Vi vill också ha studentutspringet på eftermiddagen så släkt och bekanta och de som har en bit att resa har större möjlighet att vara med när studenterna springer ut.

Ingenting är omöjligt att genomföra. Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och det kan de göra på De la Gardiegymnasiet!