De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping

Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar säger Jan Fransson, kommundirektör i Lidköping och berättar vidare om hur han ser på De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping.

DLG-elever, vår framtid

Elever som går på gymnasiet idag är vår framtid. De la Gardiegymnasiet har därmed en stor betydelse för näringslivet och offentlig verksamhet i Lidköping och Skaraborg. När jag är ute på företagsbesök träffar jag många som läst på De la Gardiegymnasiet. Alla förmedlar positiva minnen från sin gymnasietid.

Många ungdomar utanför kommunen väljer att resa till De la Gardiegymnasiet för att få en bra utbildning, det tycker jag är roligt.

Skolan har en själ som många längtar tillbaka till och som finns kvar på skolan trots att eleverna byts ut efter tre år. Traditionerna som är så starkt förknippade med DLG är viktiga att värna om. För en del elever kan det vara skolans traditioner som gör att de väljer DLG istället för skolan i sin hemkommun.

Tidigare elevers upplevelser från De la Gardiegymnasiet sprider sig i Lidköping, Sverige och världen. Efter gymnasiet lämnar många ungdomar kommunen för vidare studier.  Många av dem återvänder senare till Lidköping. Antingen flyttar de tillbaka när de bildar familj eller så kommer de hit på sin semester.

På DLG får många vara med om händelser som förändrar livet. Det kan handla om olika val man gör i sin utbildning, många får vänner för livet och träffar kanske sitt livs kärlek här.

Personalen skapar bra stämning på skolan tillsammans med ungdomarna. Även om studierna naturligtvis ska komma i första hand är personalen på DLG också duktiga på att bejaka och skapa förutsättningar för att ta vara på elevernas engagemang. Det tror jag är jätteviktigt.

Skolans motto är ”Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje”. Det är en viktig ledstjärna för alla som finns och verkar i skolan

Samhället förändras

Samhället förändras hela tiden, att både bevara det som är bra och vara lyhörd för samhällets förändringar är något alla måste vara delaktiga i. För att hålla sig uppdaterad behöver man ha kontakter och samarbetspartners utanför skolan. Det kan vara företag från olika branscher, föreningar, högskolor och universitet. Då är det bra med APL – arbetsplatsförlagd lärande.

Vi ska ha utbildningar som är attraktiva och som ungdomar vill satsa på.

En annan styrka är att vi har programmen på samma ställe. Det är ovanligt, oftast ligger de inte geografiskt samlade på samma sätt som på De la Gardiegymnasiet. Teknikprogrammet och IM Språk ligger bara 5 minuters promenad bort. Att vi har dem samlade är mycket positivt och en del av varumärket De la Gardiegymnasiet.

De la Gardiegymnasiet är inte bara omtyckt bland eleverna, det är också en populär arbetsplats.

Man vill hela tiden utveckla sig och bli bättre – detta utvecklingsdriv är en nyckelfaktor. En anledning är att finns det ideér från personalen tas de tillvara på olika sätt.

Minnen från tiden på De la Gardiegymnasiet

Jag var rektor på Dalängen och kom till DLG 2002. På De la Gardiegymnasiet var jag rektor (och senare försterektor) för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet fram till 2007 då jag började som förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Jag har massa minnen från tiden på DLG. Många möten med elever har fastnat. Som rektor har man emellanåt ett ganska tufft jobb med många svåra samtal med elever. Elever som kan ha stora utmaningar. När eleven, lärare, elevhälsan och rektor hjälps åt och livet ramlar på plats för eleven och det blir bra är en oslagbar känsla som man bär med sig länge.

Ombyggnationen är ett annat minne. Det finns massor att säga om den.  Andreas Erikssons konstverk i F-huset är fantastiskt. Kanske hans till ytan största verk. Han var elev här på DLG och gick sen vidare direkt till konstfack.

En annan stor grej hände 2010. Då började vi vårt 1-1-arbete på DLG. En dator till varje elev.  Det fanns på mindre friskolor men för en kommunal gymnasieskola med 2000 elever var det unikt vid den här tiden.

Vi ändrade också i organisationen så lärarna jobbade i arbetslag på programmen istället för att de satt tillsammans med kollegor som undervisade i samma ämnen som de själva. Det var med eleven i fokus som vi gjorde den här omorganisationen. Lärarna kom närmare eleverna och det blev lättare att skapa en helhet utifrån programmets mål.

Olika kompetenser behövs för att eleven ska nå målen i sin utbildning. Nu samlade vi dem på ett ställe. Det blev enklare för eleven att hitta och ta kontakt med sina lärare. Det blev också många ”små skolor i den stora skolan”, en trygghet, framförallt för nya elever.

Ett annat minne är bilden som togs på fotbollsplanen i september 2002. 1400 elever och lärare är med och bildar bokstäverna DLG. Vi var många som hjälptes åt för att förverkliga den idén.

Elevkåren hjälpte till med att organisera bilden, Bygg- och anläggningsprogrammet mätte ut var bokstäverna skulle vara och gjorde markerngar på gräset och en mattegrupp räknade ut hur stor yta bokstäverna skulle täcka för att alla skulle få plats.

 

Nu i studenttider tänker jag på att vi skapade en upplevelsedag för studenterna, en sista dag tillsammans med sin klass. Jag tror första gången var 2003. Vi ville att hela studentdagen skulle vara fylld med aktiviteter och traditioner. Först samlas man på programmen tillsammans med sin klass och sina lärare. Därefter är det mösspåtagning ute på skolgården tillsammans alla andra studenter på skolan. Sedan en trerätters studentlunch som första året anordnades nere på Parketten där restaurangskolan låg då. Restaurang- och livsmedelsprogrammet ordnar fortfarande med studentlunchen men numera serveras den i Skolrestaurangen.

Vi vill också ha studentutspringet på eftermiddagen så släkt och bekanta och de som har en bit att resa har större möjlighet att vara med när studenterna springer ut.

Ingenting är omöjligt att genomföra. Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och det kan de göra på De la Gardiegymnasiet!

 

Workshop med Sveriges Radio P3 Dokumentär

I onsdags höll Moa Forsberg, digital redaktör på Sveriges Radio P3 Dokumentär i Stockholm, en workshop om dokumentärer med eleverna i ES17A.

Workshopen började med en kort föreläsning om public service och därefter fick eleverna både diskutera befintligt dokumentärutbud samt pitcha egna idéer om programinnehåll och marknadsföring. Besöket var pilotförsök i ett eventuellt framtida workshopkoncept mellan P3 Dokumentär och skolor.

En smakupplevelse utöver det vanliga

I tisdags avslutades integrationsprojektet mat och kultur med en buffé med rätter från olika länder.

Projektet har genomförts i samarbete med skolbiblioteket samt elever från Resturang- och livsmedelsprogrammet och IM Språkintroduktion.

Matkultur och mathistoria har legat till grund för det ämnesövergripande arbetet där syftet har varit att samverka och integrera språkelever med elever på ett nationellt program.

Bekräftat – god verksamhet på De la Gardiegymnasiet!

Igår meddelade Skolinspektionens att de inte har något att anmärka på när det gäller De la Gardiegymnasiet och Gymnasiesärskolan.

Jag är stolt över De la Gardiegymnasiet och hur Skolinspektionen uppfattat vår skola. Vi har en mycket hög grad av legitimerade lärare på DLG om man jämför med andra skolor i Sverige. Det råder en god struktur och personalen är kompetent och engagerad vilket ger avtryck i verksamheten säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Särskilt fokus på Gymnasiesärskolan

Det har varit en allmän tillsyn av verksamheten på de nationella programmen och en noggrannare tillsyn av gymnasiesärskolan. Skolinspektionen har under sin senaste tillsynsomgång haft ett särskilt fokus på särskolan och därför granskades grundsärskolan och gymnasiesärskolan extra även i Lidköpings kommun säger Susanna Ward Jonsson, kvalitetskoordinator på Utbildningsförvaltningen.

Niklas Holmqvist, rektor på Gymnasiesärskolan är mycket nöjd med resultatet.  Vi har jobbat särskilt med rutinen för mottagande av elever, samverkan med elevhälsan och hur vi följer upp elevernas resultat berättar han.

Goda resultat

Skolverkets nationella uppföljningsstatistik visar att cirka 93 procent av de elever som avslutade ett nationellt program på De la Gardiegymnasiet ifjol fick gymnasieexamen. Detta är högre än motsvarande andel för alla elever i riket (cirka 90 procent).

Den genomsnittliga betygspoängen för de elever som avslutade sin utbildning i kommunen med examen eller studiebevis år 2017 är 14,3. Detta ligger i paritet med motsvarande genomsnittliga betygspoäng för alla elever på nationella program i riket (14,2).

De genomsnittliga betygspoängen varierar mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program i. På yrkesprogrammen var den genomsnittliga betygspoängen för elever som avslutade sin utbildning med examen eller studiebevis 13,6 (13,1 i riket) och på högskoleförberedande program var den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen eller studiebevis 14,7 (14,8 i riket).

Välfungerande systematiskt kvalitetsarbete

Skolinspektionens poängterar att De la Gardiegymnasiet har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete och att ingenting annat framkommer än att verksamheten även i övrigt lever upp till författningarnas krav inom de områden som har granskats.

Sedan senaste inspektionen år 2014 har ett målmedvetet arbete skett med att stärka strukturen för kvalitetsarbetet, något som alltså gett goda resultat. Alla i styrkedjan, från utbildningsnämnden till lärare, arbetar målmedvetet med kvalitetsfrågor för att förbättra och utveckla verksamheten säger Susanna Ward Jonsson, kvalitetskoordinator på Utbildningsförvaltningen.

Elin blev trea i yrkes-SM

Elin Andersson i VO15B på Vård och omsorgsprogrammet var en av fem finalister som tävlade i yrkes-SM i Uppsala.

Tävlingen pågick under tre dagar i slutet av april.

Första dagen fick de tävlande ta hand om en kvinna som just fått en stroke och som endast kunde kommunicera på engelska.

Det blev alltså dubbel utmaning för eleverna då de först skulle läsa in sig på patienten samt kommunicera med henne på engelska.

Kommande dagar fortsatte tävlingen med ytterligare fem olika tävlingsmoment innan vinnaren korades. Elin lyckades nå en tredjeplats.

Stort grattis till en väl genomförd tävling!