Skolambassadör för EU

Hansi Eskilsson, lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet, är just nu i Bryssel och utbildar sig till skolambassadör för EU.

Målet är att skolambassadören för EU ska inspirera och stötta personal på skolan i arbetet med att undervisa om EU.

Den nio dagar långa utbildningen är förlagd till Bryssel. Under kurstiden ska deltagarna bland annat genomföra två skriftliga uppgifter. Den första uppgiften är en kartläggning av skolans och kommunens arbete med den europeiska dimensionen. Den andra större uppgiften är en aktivitetsplan för skolans insatser under läsåret 2018-2019.

EU-kommissionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet har sedan maj 2009 utbildat över 1300 lärare i EU-kunskap. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.