Berättade om hållbart fiske

Gun Wallborg, lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, fick i våras en inbjudan från de portugisiska myndigheterna på Azorerna att komma och berätta om ett EU-projekt om hållbart fiske (High school project for sustainable fisheries) som Restaurang- och livsmedelsprogrammet deltagit i.

Fiskeprojekt i EU

Den portugisiska fiskeindustrin och de portugisiska myndigheterna står inför det faktum att fisk- och skaldjursbestånden i Atlanten är kraftigt överfiskade vilket resulterar i utrotningshotade arter, minskade fångster, invasiva främmande arter, sämre avkastning och färre arbetstillfällen.

För att inspirera den lokala fiskenäringen att starta egna projekt för hållbart fiske bjöd myndigheterna in olika representanter för godkända fiskeprojekt till ett internationellt socioekonomiskt fiskeforum för sammanhållning och utveckling inom fiskeindustrin.

Under två dagar samlades ett hundratal personer som på olika sätt representerar Fisheries Local Action Groups, fiskeområden inom Europeiska Unionen. Presentationerna av olika projekt som genomförts runt om i Europa visar hur viktigt det är att aldrig ge upp, utan istället driva sina idéer och kämpa för att skapa den framtida värld som ungdomarna idag ska leva och verka i – imorgon.

Med så mycket samlade kunskaper om miljö, fiske och hav och så många positiva, innovativa och kunniga personer från Portugals fastland och övärld, från Cornwall i England, finska Lappland, spanska Gran Canaria, franska Guyana, Guadeloupe och Martinique och många fler områden fanns det stora möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter, utveckla tankar och idéer, skapa nya kontaktnät och samverka över gränserna.

Det visades många goda exempel på hur småskaligt fiske skapat nya arbetstillfällen och vänt olönsamhet till lönsamt företagande genom olika projektidéer.

Syftet med projektet ”High school project for sustainable fisheries”

Projektet skulle ge elever och personal ökade kunskaper om hur vi har möjlighet att påverka fisket i hav, insjöar och vattendrag på ett positivt sätt genom att välja fisk och skaldjur från icke utrotningshotade arter, fiskade med hållbara fångstmetoder. Genom att förstå hur svensk fiskeindustri är uppbyggd och hur användandet av lokala arter kan ge hållbara alternativ kan vi välja fisk och skaldjur utifrån ett hållbart perspektiv.

Elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet arbetar dagligen, praktiskt och teoretiskt, med råvaror och livsmedel i någon form och vikten av att välja råvaror ur ett hållbart perspektiv är avgörande för vår framtid. I de kurser som ligger till grund för driften av Restaurang Hyllan ingår det för alla elever att komponera kompletta mat- och dryckesmenyer. Det är därför extra viktigt att ha goda kunskaper om råvarans ursprung, odling, fångst eller uppfödning. Med tillräckliga kunskaper kommer eleverna kunna möta branschens framtida krav.