Speed dating EK16 och näringslivet

Just nu förbereder sig tvåorna på Ekonomiprogrammet för en speed datingfrukost med representanter från näringslivet i Lidköping.

Tio personer från näringslivet är inbjudna till speed datingen. Under speed datingen kan eleverna bland annat ställa frågor om olika yrken och vilken utbildning som efterfrågas på företagen. De kan också knyta värdefulla kontakter och låta sig inspireras av framgångsrika företagare, ekonomer och entreprenörer.

Mötet mellan näringsliv och elever är ett viktigt moment i elevens verklighetsbaserade lärande. Eleverna får en fantastisk chans att genom sina frågor och samtal få reda på hur det är att jobba som advokat, VD, entreprenör, revisor eller ekonom och därmed kunna förbereda sin framtid säger Mats Eriksson, lärare på Ekonomiprogrammet.