Speed dating EK16 och näringslivet

Just nu förbereder sig tvåorna på Ekonomiprogrammet för en speed datingfrukost med representanter från näringslivet i Lidköping.

Tio personer från näringslivet är inbjudna till speed datingen. Under speed datingen kan eleverna bland annat ställa frågor om olika yrken och vilken utbildning som efterfrågas på företagen. De kan också knyta värdefulla kontakter och låta sig inspireras av framgångsrika företagare, ekonomer och entreprenörer.

Mötet mellan näringsliv och elever är ett viktigt moment i elevens verklighetsbaserade lärande. Eleverna får en fantastisk chans att genom sina frågor och samtal få reda på hur det är att jobba som advokat, VD, entreprenör, revisor eller ekonom och därmed kunna förbereda sin framtid säger Mats Eriksson, lärare på Ekonomiprogrammet.

Högt söktryck till De la Gardiegymnasiet

Nu har niorna gjort sitt val till gymnasiet. För De la Gardiegymnasiet ser det riktigt bra ut med 675 förstahandssökande till 684 platser.

Det som lockar är att De la Gardiegymnasiet är en stor skola där programmen har sina egna hemvister säger Magnus Thilén, gymnasiechef. Våra lärare är mycket omtyckta och har hög kompetens. På DLG satsar vi också mycket på att använda datorn i undervisningen.

Bra kommunikationer

Eftersom det är lätt att ta sig till De la Gardiegymnasiet från grannkommunerna har vi många sökande utifrån. 40 procent, nästan 300 elever, kommer från andra kommuner än Lidköping. 55 elever från Vara och 35 från Skara samtidigt som många elever från Götene och Grästorp också söker sig till DLG, konstaterar Magnus.

Fler söker till yrkesprogrammen

Elever som söker till något av yrkesprogrammen ökar även i år samtidigt som det är fortsatt många som söker till de högskoleförberedande programmen. Vi ser bland annat en positiv utveckling för Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet.

Ett orosmoln utgörs av något färre sökande till Estetiska programmets musikinriktning som är en fantastisk utbildning som påverkar hela skolan positivt. Trenden är dock densamma över hela Skaraborg gällande denna utbildning säger Magnus.

Omvalsperioden i april-maj kommer troligtvis ytterligare stärka siffrorna för DLG. Skolledningen föreslår hur många platser det blir på varje program till utbildningsnämnden, som sedan tar beslut i frågan avslutar Magnus Thilén.