Myt 8 – ”Yrkesprogrammen passar för dem som inte vill plugga”

Det finns ingen enkel väg genom gymnasiet och inget program är enklare än något annat. Alla program ställer krav för måluppfyllelse.

Däremot är det så att om du väljer program utifrån dig själv, dina intressen och dina mål så kommer du att tycka att utbildningen blir enklare, intressantare och gynnar dig på bästa sätt.

Läser du ett yrkesprogram kommer du att läsa mycket yrkesspecifika kurser som till exempel ellära på El- och energiprogrammet eller medicin på Vård- och omsorgsprogrammet. Denna typ av kurser brukar eleverna tycka är svåra eftersom det är ett nytt fackspråk med termer och andra arbetssätt.

Programmen är uppbyggda efter samma grund men innehåller olika mycket av ämnen som du känner igen från grundskolan, fördjupningskurser och yrkeskurser beroende på vilket program och inriktning du väljer.

Har du funderingar på lärlingsutbildning boka en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.