Myt 7 – ”Vill du jobba utomlands ska du ju inte gå ett yrkesprogram”

På ett yrkesprogram skaffar du dig kunskaper inom specifika yrken som både finns och behövs lika mycket utomlands som i Sverige. Inom EU är du fri att arbeta och söka jobb. För att visa på att du har en yrkesexamen kan du ansöka om ett ”Europass tillägg till yrkesexamen” från Skolverket. Detta betyg lägger till information till det som står i ditt examensbevis från gymnasiet så att detta blir lättare att förstå för arbetsgivare utomlands.

Är det ett annat typ av arbete, som säsongsarbete, som du är intresserad av kan det krävas olika kunskaper av dig men som kanske inte är kopplade ditt gymnasieprogram utan mer till dig som person. Säsongsarbeten kan man söka själv eller via olika organisationer som hjälper dig om du bara vill åka en bestämd tid. Något som är bra att tänka på om du är intresserad av att vistas utomlands och oavsett vilket gymnasieprogram du har gått är att språkkunskaper tar dig långt.

Har du frågor och funderingar kring detta boka in en tid med din studie- och yrkesvägledare på skolan.