Myt 5 – ”På ett yrkesförberedande program får du ju ingen högskolebehörighet”

Grundläggande behörighet till högskola och universitet kan du få på alla gymnasieprogram och särskild behörighet till en del utbildningar kan du få på en del program, beroende på kurser och områden. Det handlar bara om hur du gör dina val under din gymnasieutbildning.

Grundläggande behörighet till högskola och universitet får du genom en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller en gymnasieexamen från ett yrkesprogram som innehåller godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2-3 och Engelska 6.

På De la Gardiegymnasiet kommer du att få välja några kurser som du vill läsa under år 2 och år 3. Hur många val du ska göra beror på program.

Under din tid på De la Gardiegymnasiet kommer din studie- och yrkesvägledare träffa er i klass och ha lektion kring val och väljande och de val som du ska göra på just ditt program.

Skulle det vara så att man vill läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet eller särskild behörighet efter din gymnasieutbildning gör du det på Komvux.

Har du frågor om gymnasieexamen och behörigheter kan du fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Bild från Skolverket