Myt 4 – ”Du ska inte kasta bort dina betyg på en yrkesutbildning”

Att utbilda sig och skaffa sig ny och fördjupad kunskap är aldrig bortkastat.

Betygen du får i grundskolan mäter på vilken kunskapsnivå du ligger i de ämnen som du har läst utifrån ämnenas betygskriterier. För att vara väl förberedd för gymnasiet är det bra att ha skaffat sig så mycket kunskaper från grundskolan som möjligt tillsammans med studievana. Med detta som grund och ett gymnasieval utifrån dina intressen har du bra förutsättningar att nå dina mål med gymnasiet och känna dig stolt över din insats.

För att bli antagen på ett gymnasieprogram behöver du först och främst vara behörig, behörighetskraven ser olika ut beroende på program. Men sedan görs urvalet till programmen utifrån grundskolebetygen. På De la Gardiegymnasiet är det flera yrkesprogram som har högst antagningspoäng vid gymnasieantagningen.

Har du frågor om behörighet eller urval till gymnasieprogrammen kan du fråga din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Bild från Skolverket