Myt 1 – ”Gymnasievalet avgör din framtid”

Att välja till gymnasiet är att välja vilken grundutbildning du vill ha och som du sedan vill bygga vidare på. Oavsett vilket program du väljer så behöver du inte ha valt för all framtid.

Du kommer också att skaffa dig kunskaper som är användbara både om du är kvar i samma område eller bransch men också om du någon gång skulle byta. Som livet ser ut idag byter vi områden och yrken flera gånger under vår karriär. Det som är viktigt att tänka på är vad du är intresserad av att läsa och om du vill gå på ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Högskoleförberedande program riktar sig mot dig som vill läsa på högskola och universitet. Här skaffar du dig kunskaperna som du kan behöva för att vara förberedd för studier på högskola och universitet.

Yrkesförberedande program riktar sig mot dig som vill gå vidare mot ett yrke. Här skaffar du dig de specifika grundkunskaper som krävs för olika yrken. Du kan även välja att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Vill du veta mer om vad som erbjuds på de olika gymnasieprogrammen kan du prata med din studie- och yrkesvägledare som finns på din skola.

Bild från Skolverket