Identitet och utanförskap, en bok av elever för elever, men även för vuxna

Boken är ett läsprojekt på DLG som resulterat i dessa tänkvärda texter av elever från alla DLG:s program. Boken innehåller faktatexter, dikter och noveller, de skönlitterära texterna är inte självbiografiska utan framsprungna ur elevernas kreativitet.

Nu finns boken att tillgå i digital form – helt fritt att ladda ner och använda. Den finns också som Netpublicator e-bok

Anette Larsson, ämnesansvarig i svenska på De la Gardiegymnasiet berättar om boken:

Frågor som handlar om identitet, utanförskap och på vilka olika sätt de frågorna påverkar ungdomar är ett ständigt aktuellt ämne. Framväxten av ny teknik och sociala medier innebär inte bara en outtömlig mängd positiva och kreativa möjligheter, både ont och gott kan spridas snabbt, viralt och till många. Texterna och bilderna i denna bok handlar om hur man kan uppmärksamma och arbeta med frågor som handlar om identitet och utanförskap med utgångspunkt i det som är viktigt för ungdomar idag. Alla ungdomar har under sitt första år på De la Gardiegymnasiet fått arbeta med temat ”Identitet och utanförskap”. Lärare och elever har tillsammans läst och tittat på olika texter i form av böcker och filmer som det sedan har skrivits om och diskuterats kring. Projektet avslutades med att alla elever fick möjlighet att skriva, ta bilder eller rita ett bidrag till boken. Totalt har 560 ungdomar och trettio lärare i svenska samt estetiska ämnen arbetat med projektet och den bok du nu ser innehåller ett urval av de kreativa och engagerade bidrag som våra fantastiska ungdomar tillsammans har bidragit med.

Ett stort tack till våra sponsorer!

Sparbanken Lidköping som med sitt generösa bidrag sponsrade inköp av boken ”Ondskan” av Jan Guillou, vilken var en del av detta läs- och skriv­projekt samt bidrog till att boken kunde tryckas och publiceras.

BLLF, Bounded Labour Liberation Front

LTK, Lidköpings tennisklubb