Ängens ARV – Lidköpings nya reningsverk

Bloggen tar semester

Men tro inte att vi ligger på latsidan för det. Under sommaren kommer vi att granska systemhandlingen – en diger lunta med dokument. Givetvis passar vi på att njuta av den underbara svenska sommaren, och laddar batterierna för att jobba vidare med vårt spännande miljöprojekt efter ledigheten. Vi önskar våra läsare en riktigt skön sommar!

Intressanta studiebesök

En viktig del i vårt arbete med att bygga Lidköpings nya reningsverk är att utbyta erfarenheter och diskutera med kollegor i branschen. Den 25 maj var vi därför i Uddevalla och Trollhättan på studiebesök. Besöken var intressanta för de delar av vårt arbete som rör maskinval, tillgänglighet, ljudnivåer, utrymmen med mera. Vi tittade bland annat … Läs hela inlägget…

Verklighetsuppfattning med VR-teknik

Vi använder modern teknik vid projekteringen av vårt nya reningsverk – Ängens ARV. VR-tekniken ger oss en bra verklighetsuppfattning kring volym och rymd i verket, samtidigt som vi tidigt kan säkerställa och verifiera tillgängligheten till utrymmen och funktioner.

Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag

Lidköpings kommun har som bekant beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Skogsområdet där det nya verket ska byggas är ett populärt rekreationsområde. Som en del i arbetet har man startat projektet ”Lärande och rekreation i Ängsbäcken” som syftar till att skapa ett tätortsnära naturområde med utbildnings-, frilufts- och naturvårdsinriktning. Det är för detta arbete LONA-bidraget har … Läs hela inlägget…

En förändrad vy från ovan

Det har hänt en hel del sedan vi i början av februari var uppe och flög senast. Nu när vi avverkat skog är förändringen i landskapet tydlig, vilket gör det möjligt att se med blotta ögat vart vi tänker bygga det nya reningsverket. Nu rensar vi upp på platsen, tar hand om virket, och gör … Läs hela inlägget…

EU beviljar Lidköpings kommuns LIFE-ansökan

Vår ansökan om finansiellt stöd för läkemedelsrening, mikroplastrening och fosforåtervinning har beviljats av EU I anslutning till projektet med att bygga Lidköpings nya avloppsreningsverk – Ängens ARV, planeras ytterligare insatser för att skapa en innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Det är delar av dessa insatser som EU beviljat finansiella medel för. Läs vårt pressmeddelande … Läs hela inlägget…

Dags för avverkning

Arbetet med att avverka skogen där det nya reningsverket ska ligga kommer att inledas den här veckan. Därmed kommer landskapet snart förändras och det blir tydligt vart verket ska byggas. Vi räknar med att avverkningsarbetet kommer att pågå någon vecka efter påsk.

En tur längs Ängsbäcken

Ängsbäcken är en spännande del av projektet med att bygga Lidköpings nya reningsverk. Dess sträckning är planerad att gå från reningsverket till östra änden av bussgatan vid Majåker-Ljunghed, för att omhänderta och transportera renat avloppsvatten till Lidan. Så snart vi får erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen gällande ledningsdragningen i Lidan, kommer vi gå ut med upphandlingar … Läs hela inlägget…